Ivero-hr Ivero-en

Politika kvalitete

Ivero d.o.o.  je vodeći hrvatski proizvođač i distributer kemikalija.

Naš asortiman obuhvaća kemikalije za industriju, ugostiteljstvo, vodoopskrbu, energetiku, obrtništvo.

Kvaliteta  i sigurnost svih naših proizvoda te ispunjavanje želja i potreba kupaca, uvjet su našeg opstanka i razvoja te glavni dio našeg poduzetničkog nastojanja.

Praćenjem zadovoljstva kupaca, nadzorom i ocjenom dobavljača te analizom svih podataka stvaramo osnovu za pokretanje korektivnih i preventivnih mjera u cilju stalnog poboljšanja učinkovitosti i smanjenja rizičnosti svih vrsta.

Stalna briga o zaposlenicima i njihovom obrazovanju, razvoj novih saznanja i sposobnosti, osuvremenjivanje poslovnih procesa, unapređenje tehnologije, odgovorno ponašanje prema okolišu primjenom načela održivog razvoja osiguravaju nam da budemo najbolji u svom poslu.

Naše poslovanje temeljimo na poštivanju zakonskih propisa Republike Hrvatske, Europske Unije te odredbi međunarodnih konvencija zemalja s kojima poslujemo.

Primjenom načela i zahtjeva norme ISO 9001 težit ćemo ostvarenju stalnih poboljšanja i povećanju djelotvornosti procesa odnosno sustava upravljanja kvalitetom u cjelini.

Temeljem politike, direktor poduzeća Ivero d.o.o. osigurati će sve materijalne, financijske i kadrovske resurse potrebne za djelotvornu primjenu sustava upravljanja kvalitetom.

 

 • Sprječavanje nastanka algi u bazenskoj vodi

  Alge u bazenima nisu poželjne iz estetskih i zdravstvenih razloga. Osim što voda s algama izgleda mutno i neprivlačno te može imati i neugodan miris, alge same po sebi nisu opasne po...

 • Bistrenje vode u bazenu

  Bistrenje vode ili flokulacija je proces uklanjanja vrlo sitnih čestica organskih i anorganskih ostataka u vodi, koje filter ne može zadržati a uzrokuju mutnoću vode. U takvim slučajevima, kada...

 • Održavanje bazenske vode - dezinfekcija

  Dezinfekcijom vode uništavamo sve prisutne mikroorganizme i osiguravamo bakteriološki ispravnu vodu za kupanje. Kad je temperatura bazenske vode 25 oC ili viša, postaje idealnim...

 • Održavanje bazenske vode - pH

  pH vrijednost jedan je od najvažnijih parametara koji utječe na kvalitetu vode. Ona nam govori kakva je voda: kisela, neutralna ili lužnata (bazična). Idealna pH vrijednost je od 7.0 - 7.6. Ako...

 • Čišćenje bazena prije upotrebe

  Prije punjenja bazena treba temeljito očistiti sve organske i anorganske naslage sa svih bazenskih površina. Uz sredstva za redovito čišćenje nudimo i sredstva za...

pregledajte sve korisne informacije

© 2019. Ivero d.o.o.

Izrada web stranica